O nas

Przybranowo - wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim (powiat aleksandrowski, gmina Aleksandrów Kujawski),w latach 1975-1998 administracyjnie przynależna do województwa włocławskiego.

Dnia 1 września 1966 r. zabrzmiał pierwszy dzwonek w budynku nowej szkoły w Przybranowie. Placówka posiadała 7 klas, zaplecze sanitarne, kuchnię, holl i długi korytarz na piętrze oraz mini salę gimnastyczną. Kierownikiem placówki został p. Stanisław  Adamczewski, a grono pedagogiczne liczyło 9 nauczycieli.
Pierwsi absolwenci opuścili szkołę jako pierwszy rocznik zreformowanej szkoły 8-klasowej. Od samego początku kładziono nacisk nie tylko na przygotowanie uczniów do zdobywania wiedzy, ale również naukę patriotyzmu, prace społecznie-użyteczne.Uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska takich jak wykopki czy sadzenie lasu, zarabiając pieniądze na wycieczki. Łza się w oku kręci, kiedy przegląda się kronikę szkolną, można bowiem przeżyć jedyną w swoim rodzaju podróż w czasie.
Z artykułów w gazetach opisujących udział naszych uczniów w konkursach wynika, że kształcenie odbywało się na najwyższym poziomie.

Na przestrzeni lat szkoła podlegała przeobrażeniom, które miały wpływ na jej funkcjonowanie. Otworzono Zasadniczą Szkołę Rolniczą kształcącą młodzież dla rolnictwa. Zmieniła się kadra pedagogiczna.

W roku szkolnym 1985/86 dokonano uroczystego aktu nadania szkole imienia ostatniego polskiego żołnierza i I partyzanta Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” w obecności władz szkolnych oraz  P. Leopolda Zaborka z oddziału majora. Od tej chwili co roku w  listopadzie obchodzone jest święto Patrona,  a w rocznicę jego śmierci uczniowie wraz z opiekunami odwiedzają Anielin -miejsce śmierci Hubala.

W roku szkolnym 89/90 na emeryturę odchodzi p. Stanisław Adamczewski.

Nowy rok szkolny. Dyrektorem zostaje p. Barbara Kuraczyk. Kontynuowane są dobre tradycje szkoły. Szkoła zyskuje nową salę gimnastyczną wygospodarowaną z wolnej przestrzeni, dodatkową klasę i kotłownię.  Dbamy o wysoki poziom dydaktyczno-wychowawczy, rozwój fizyczny , rozwijanie zainteresowań. Od 1985 roku działa koło teatralne, które rozwija twórczy potencjał naszych dzieci. Członkowie koła zajmują  wysokie lokaty na różnego rodzaju konkursach. Szkoła zyskuje nowego przyjaciela a zarazem sponsora w osobie dyrektora Sanatorium „ Gracja” p.Tadeusza Krepsa. Gościmy w murach naszej szkoły córkę Hubala
p. Krystynę  Dobrzańską- Sobierajską , jak i żołnierzy majora w osobach : Pietras Marian, Matysiak Łukasz, Szymański Marek, Badura Józef i inni. Uczestniczyliśmy w ostatniej  drodze panów: M. Szymańskiego i L. Zaborka.

Absolwenci szkoły w Przybranowie bez przeszkód wędrują wybraną przez siebie drogą, zdobywając wymarzony zawód. Zostają  nauczycielami , prawnikami, ekonomistami, lekarzami, informatykami itp. Mamy powody do dumy. Szkoła z roku na rok staje się piękniejsza i bogatsza. Wprowadzamy komputery. Uczniowie poprzez zabawę zdobywają nowe umiejętności.

W roku 2006/2007 odchodzi na emeryturę p. B. Kuraczyk. Nowym dyrektorem szkoły zostaje p. Dariusz Stępiński.

wróć