Rekrutacja

Zasady rekruracji uczniów - (pobierz)

Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy pierwszej - (pobierz)

Zgłoszenie dziecka 7-letniego do klasy pierwszej - (pobierz)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - spoza obwodu - (pobierz)

wróć