Dokumenty szkolne

Dokumenty, które obowiązują w szkole:

  1. Statut szkoły z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
  2. Plan pracy szkoły
  3. Program profilaktyczno- wychowawczy
  4. Raport z ewaluacji zewnętrznej

wróć